Zakład Ochrony Środowiska

Usługi Pogrzebowe

Cennik

Na mocy uchwały Rady Miejskiej nr XXI/193/12 z dnia 18.02.2012 roku ustala się opłaty za korzystanie z cmentarzy komulanych na terenie gminy Międzyzdroje:

 1. Opłaty za miejsca pod grób:
  • miejsce pod grób ziemny pojedynczy – 300,00 zł
  • miejsce pod grób ziemny dwumiejscowy – 400,00 zł
  • miejsce pod grób ziemny głębinowy 4 osobowy na nowej części cmentarza – 750 zł
  • miejsce pod grób ziemny dziecka ( trumna do 80 cm długości ) - 50,00 zł
  • miejsce pod grób murowany pojedynczy – 600,00 zł
  • miejsce pod grób murowany podwójny – 1000,00 zł
  • miejsce pod grób na urnę – 300,00 zł
  • miejsce pod grób na urnę murowany – 500,00 zł
  • dochowanie do grobu pojedynczego bez pogłębiania – 300,00 zł
  • dochowanie do grobu pojedynczego z pogłębieniem – 450,00 zł
  • dochowanie urny do grobu – 150,00 zł
 2. Opłaty za ponowienie rezerwacji miejsca pod grób istniejący (po 20-stu latach):
  • pojedynczy – 300,00 zł
  • głębinowy dwupoziomowy – 2 os. – 400,00 zł
  • głębinowy dwupoziomowy – 4 os. – 750,00 zł
 3. Opłata za postawienie nagrobka:
  • pojedynczy – 150,00 zł
  • rodzinny – 250,00 zł
  • na grobowcu murowanym pojedynczym– 150,00 zł
  • na grobowcu murowanym dwumiejscowym – 250,00 zł
 4. Opłaty za wykopanie, zasypanie i uformowanie mogiły :
  • trumna do 80 cm ( dziecka ) - usługa wykonana w godzinach pracy – 70,00 zł
  • trumna powyżej 81 cm – usługa wykonana w godzinach pracy – 450,00 zł
  • trumna powyżej 81 cm – usługa wykonana w godz. nadliczbowych i w dniach ustawowo wolnych od pracy – 450,00 + 50%
  • urna – 150,00 zł
  • urna – usługa wykonana w godz. nadliczbowych i w dniach ustawowo wolnych od pracy - 150,00 zł + 50 %
 5. Dojazd grabarza na cmentarz w Lubinie - 50,00 zł
 6. Opłata za:
  • przechowywanie zwłok w domu pogrzebowym za dobę – 100,00 zł
  • wystawienie zwłok w domu pogrzebowym za godzinę – 60,00 zł
  • wystawienie zwłok w domu pogrzebowym za godzinę,- usługa wykonana w godz. nadliczbowych i w dniach wolnych od pracy - 60,00 zł + 50%
 7. Opłaty za:
  • przeniesienie trumny ( 4 osoby x 150,00 zł ) – 500,00 zł
  • niesienie krzyża ( 1 osoba ) – 80,00 zł
  • niesienie chorągwi ( 1 osoba ) – 80,00 zł
  • dzwonnik pogrzebowy ( 1 osoba ) – 80,00 zł
  • usługa wykonana w godzinach nadliczbowych lub w dniu ustawowo wolnych od pracy + 50%
 8. Przewóz trumny i osób samochodem osobowym:
  • na terenie Gminy Międzyzdroje – 1 kurs – 200,00 zł
  • poza terenem Gminy Międzyzdroje:
   • za wyjazd - 150,00 zł
   • za godzinę – 80,00 zł
   • za km – 1,30 zł
 9. Opłata administracyjna od każdego pochowania – 50,00 zł
 10. Uzgodnienia na kwaterze ( wyznaczenie miejsca pod pochówek lub ekshumację ) – 50,00 zł
 11. Załatwienie w imieniu klienta prawa do zasiłku pogrzebowego – ZUS – 40,00 zł
 12. Jednorazowa opłata za zgromadzone nieczystości popogrzebowe – 70,00 zł
 13. Pogotowie denackie – 150,00 zł
 14. Ekshumacja, za robociznę bez nowej trumny:
  • osoby dorosłe, do pięciu lat od pochówku – 1000,00 zł
  • osoby dorosłe, po pięciu latach od pochówku – 750,00 zł
  • dziecko, do dziesięciu lat od pochówku – 450,00 zł
  • dziecko, po dziesięciu latach od pochówku – 300,00 zł
  • urna – 100,00 zł
 15. Opłata roczna za rezerwację terenu ( miejsca ) pod grób przy grobie członka rodziny:
  • za jedno miejsce – 30,00 zł
  • za dwa miejsca – 60,00 zł
  • za trzy miejsca – 100,00 zł
  • za każde następne miejsce – 100,00 zł
 16. Opłata roczna za rezerwację terenu ( miejsca ) pod jeden grób usytuowany nie przy grobie członka rodziny – 200,00 zł
 17. Przyjęcie lub wydanie zwłok w domu pogrzebowym:
  • w godzinach pracy – 50,00 zł
  • w godzinach nadliczbowych i wolnych od pracy – 100,00 zł
 18. Pozostałe usługi świadczone na grobach:
  • ustawienie obudowy na grobie - 30,00 zł
  • rozbiórka pomnika przeznaczonego do utylizacji:
   • pojedynczy – 200,00 zł
   • podwójny - 300,00 zł
   • do pogrzebu - 50,00 zł rabatu
   • utylizacja pomnika pojedynczy – 200,00 zł
   • utylizacja pomnika podwójnego – 300,00 zł
 19. Usługi dodatkowe:
  • tabliczka na krzyż – 60,00 zł
  • klepsydry – 50,00 zł
  • przewóz kwiatów, wieńców na cmentarz – 50,00 zł
  • udostępnienie kaplicy w celu przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej z wyłączeniem usług świadczonych przez zarządcę cmentarza – 500,00 zł
  • udostępnienie kaplicy w celu przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej z wyłączeniem usług świadczonych przez zarządcę cmentarza w godz. nadliczbowych i wolnych od pracy – 500,00 zł + 50%

Do opłat wyżej wymienionych dolicza się podatek VAT określony w ustawie.

Zakład Ochrony Środowiska

ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje
tel. 91 328 08 73, fax 91 328 21 86
e-mail: kontakt@zosmiedzyzdroje.pl
Zakład czynny:
Poniedziałek - Piątek od 07:00 do 15:00

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

czynny od Poniedziału do Piątku od 10:00 do 18:00

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

tel. 91 328 08 73, fax 91 328 21 86
e-mail: spp@zosmiedzyzdroje.pl
czynne od 18 kwietnia do 15 października
Poniedziałek – Piątek od 08:00 do 15:00

Całodobowe Pogotowie pogrzebowe

tel. 603 300 924