Zakład Ochrony Środowiska

Stadion Miejski w Międzyzdrojach

REGULAMIN PORZĄDKOWY STADIONU MIEJSKIEGO W MIĘDZYZDROJACH

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Decyzja nr.G.N.F.K. 72244-05/2015 Burmistrza Międzyzdrojów o użytkowaniu przez Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach Stadionu Miejskiego
 2. Na obiekcie można organizować zawody sportowe w lekkiej atletyce ,piłce nożnej ,imprezy o charakterze rekreacji sportowej na które musi być zezwolenie Administratora Stadionu

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

WSTĘP NA STADION
 1. Przebywać na stadionie oraz korzystać z urządzeń stadionowych mogą tylko osoby posiadające przy sobie ważną Kartę Wstępu lub inny dowód uprawniający do przebywania na obiekcie /np. umowy najmu, bilet wstępu/, który należy okazywać na żądanie pracowników, służb ochrony ,policji lub straży miejskie
 2. Umowy wynajmu zawierane w przedmiocie wykorzystania stadionu wystawia Administrator Stadionu zgodnie z obowiązującym prawem.
 3. Uczestniczący w imprezach widzowie muszą zajmować miejsca określone w Karcie Wstępu.
 4. Osoby u których stwierdza się spożycie alkoholu, lub narkotyków nie będą wpuszczane na stadion.
ZARZĄDZENIA PORZĄDKOWE
 1. Na stadionie obowiązuje zakaz korzystania, przebywania przez osoby przypadkowe i grupy które nie mają zgody Administratora. Szczególnie w czasie kiedy obiekt jest zamknięty
 2. Wszystkie osoby przebywające na obiekcie zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom uprawnionych pracowników stadionu i służb ochrony
 3. W czasie trwania imprez sportowych i rekreacyjnych należy
  • zachowywać się tak aby nie szkodzić i nie zagrażać innym
  • przestrzegać i stosować się do zaleceń służb porządkowych, policji i zaleceń spikera zawodów
  • w razie wystąpienia sytuacji niebezpiecznej należy natychmiast stosować się do zarządzeń policji i zaleceń spikera
  • nie wolno blokować i zastawiać wszystkich wejść i wyjść oraz drogi ewakuacyjnej
  • użytkownicy zakłócający porządek ,zachowujący się agresywnie, wznoszący ordynarne okrzyki będą bezwzględnie usuwani poza obiekt
  • zakazuje się załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecać w inny sposób teren stadionu
BEZWZGLĘDNIE ZAKAZUJĘ SIĘ:
 1. Na zajęcia szkoleniowe , imprezy sportowe i rekreacyjne zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych, wszelkich przedmiotów uznanych za niebezpieczne tj. broni wszelkiego rodzaju, pojemników do rozpylania gazów ,substancji żrących lub farbujących, butelek, kubków, puszek itp. Przedmiotów o dużych rozmiarach, fajerwerków, kul świecących, drzewa do flag, transparentów
 2. Zakazuje się ponadto:
  • przechodzenia przez fasady ogrodzenia, wchodzenia na budynki, drzewa, na obszar niedozwolony, na wejście dla widzów tj. płyta boiska, bieżnia, pomieszczenia wewnętrzn
  • rzucania wszelkich przedmiotów, rozniecania ognia , zapalania fajerwerków, rozdawania wszelkich druków bez specjalnego zezwolenia, prowadzenia zbiórek, zebrania
  • pisania ,malowania i oklejania na wszystkich budynkach, murach, urządzeniach stadionu
 3. Wszelkie pojazdy mechaniczne wewnątrz obiektu muszą mieć odpowiednie zezwolenie i być oznakowane

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

 1. Osoby naruszające powyższe zakazy i nakazy będą pociągane do odpowiedzialności karnej, finansowej zgodnie z Kodeksem Karnym i Postępowania Administracyjnego,
 2. W stosunku do nieletnich wnioski za pośrednictwem policji kierowane będą do prawnych opiekunów.

BURMISTRZ MIASTA MIĘDZYZDROJE

Zakład Ochrony Środowiska

ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje
tel. 91 328 08 73, fax 91 328 21 86
e-mail: kontakt@zosmiedzyzdroje.pl
Zakład czynny:
Poniedziałek - Piątek od 07:00 do 15:00

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

czynny od Poniedziału do Piątku od 10:00 do 18:00

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

tel. 91 328 08 73, fax 91 328 21 86
e-mail: spp@zosmiedzyzdroje.pl
czynne od 18 kwietnia do 15 października
Poniedziałek – Piątek od 08:00 do 15:00