Zakład Ochrony Środowiska

Zakład Ochrony Środowiska

O Nas

Zakład Ochrony Środowiska został powołany dnia 1 kwietnia 1991 roku w wyniku przekształcenia się z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na podstawie Uchwały Nr 12/II/91 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach.

Swoją działaność rozpoczął od dnia 1 lipca 1991 roku jako zakład budżetowy dostosowany do przepisów Ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku – Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 4, poz. 18) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 roku, w sprawie zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 42, poz. 183).

Działamy na rynku gminy Międzyzdroje w zakresie: utrzymania porządku i czystości na terenie gminy, utrzymania zieleni miejskiej i zadrzewienia, naprawy i oznakowania dróg i ulic, zarządzania cmentarzami komunalnymi w Międzyzdrojach i zubinie, wykonujemy usługi pogrzebowe, opróżniania zbiorników bezodpływowych, odbioru odpadów komunalnych, zimowego oczyszczanie dróg, ulic, mostów i placów, utrzymania czystości na plaży, zarządzania stadionem sportowym, zarządzania targowiskami i halami targowymi, prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego, utrzymywania różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt, w tym w szczególności prowadzenia hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony poza miejscem naturalnego występowania, zarządzania systemem gospodarki odpadami w Gminie Międzyzdroje.

Zakład Ochrony Środowiska

ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje
tel. 91 328 08 73, fax 91 328 21 86
e-mail: kontakt@zosmiedzyzdroje.pl
Zakład czynny:
Poniedziałek - Piątek od 07:00 do 15:00

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

czynny od Poniedziału do Piątku od 10:00 do 18:00

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

tel. 91 328 08 73, fax 91 328 21 86
e-mail: spp@zosmiedzyzdroje.pl
czynne od 18 kwietnia do 15 października
Poniedziałek – Piątek od 08:00 do 15:00

Całodobowe Pogotowie pogrzebowe

tel. 603 300 924